Halo !!! Saya Kang Ismet, ini adalah blog tentang AMP HTML dan cara penerapannya

Boleh Tidak Menutup Aurat, Asalkan!

Boleh Tidak Menutup Aurat, Asalkan!
Syarat Wanita boleh melepas Hijabnya/Tidak Menutup Aurat, cukup 1 Syarat Dari 3 Syarat yang ada, jika tidak memenuhi Syrat maka Haram hukumnya untuk melepaskan  Hijabnya/Tidak Menutup Aurat:
  • Bukan Islam.
  • Gila.
  • Belum Akil Baligh.
Hayooo...! Kamu termasuk yang mana?