Fenomena Pendidikan Umum Masa Kini

Fenomena Pendidikan Umum Masa Kini

Assalamu’alaikum Wr.Wb Pada dasarnya pendidikan umum adalah boleh-boleh saja apalagi jika berkenaan dengan pelaksanaan fardhu kifayah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Akan tetapi yang harus di perhatikan oleh siapapun yang menempuh pendidikan umum harus berbekal terlebih dahulu dengan pendidikan agama untuk menunaikan fardhu‘ain.

Rusaknya akhlaq artinya rusaknya agama seseorang. Jika kita menemukan sekolah yang gurunya tidak memperhatikan akhlaq, maka pilihan kita adalah kita harus merubahnya, kalau kita belum bisa merubah maka kita tidak boleh memasuki sekolah tersebut atau memasukkan anak kita ke sekolah tersebut. Sebab rusaknya moral anak kita adalah kerugian kita di dunia dan akhirat. Akhlaq dan agama harus kita nomer 1 (satu) kan. Wallahu a’lam Bishshowab.
Share: Facebook Twitter Google+