Halo !!! Saya Kang Ismet, ini adalah blog tentang AMP HTML dan cara penerapannya

Manakah Yang Lebih Didahulukan, Aqiqah atau Qurban?

Manakah Yang Lebih Didahulukan, Aqiqah atau Qurban?

Assalamu 'Alaikum WR. WB.
Yang lebih didahulukan adalah qurban. Karena tidak ada perbedaan pendapat dalam kesunnahannya. Jika masih Belum aqil (baligh), maka yang dibebani kesunnahannya adalah kedua orang tuanya. Akan tetapi jika tidak mampu sampai anak tersebut aqil (dewasa) maka yang dibebani kesunnahannya adalah dirinya sendiri.

Aqiqah tidak ada dalam mahzab Hambali.

Sedangkan Qurban itu hukumnya adalah:
  • Sunnah Ainiyah yaitu sunnah perorangan. 
  • Sunnah Kifayah yaitu sunnah yang dibebankan kepada kepala keluarga. 
Setiap keluarga ada perwakilan jika dia mampu.

Kurban lebih didahulukan daripada aqiqah Jika anak sudah besar. Tapi jika masih kecil maka diutamakan aqiqah. Menurut Pendapat Imam Romli : Jika kita niat kurban maka aqiqahnya dapat. Wallahu a’lam bisshowab.