Halo !!! Saya Kang Ismet, ini adalah blog tentang AMP HTML dan cara penerapannya

Keutamaan Bulan Sya'ban

Keutamaan Bulan Sya'ban


Puasa : Amirul mu'minin Sayyidah A'isyah Ra meriwayatkan hadits Sayyidina Rasulullah SAW : Berpuasa sepanjang bulan Sya'ban. Aku bertanya kepadanya : Mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab : Ketahuilah A'isyah, pada bulan ini nama-nama orang yang akan meninggal sepanjang tahun ini diberikan oleh Allah kepada Malaikat maut. Pada bulan ini pula semua amal manusia akan dipasrahkan kepada Allah.

Memperbanyak Sholawat : Syaikh Abdul Qodir Ra berkata : Seorang mu'min hendaknya tidak menyia-nyiakan bulan ini guna menyambut datangnya bulan Romadhan dengan membersihkan diri dari semua dosa. Bertawassullah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemilik bulan ini. Bersihkanlah kotoran lahir dan bathin dengan memperbanyak membaca sholawat salam kepada Beliau SAW.