Halo !!! Saya Kang Ismet, ini adalah blog tentang AMP HTML dan cara penerapannya

Lebih Takut Alam Kubur Ketimbang Neraka


Diceritakan dari Abu Bakar al-Ismaily bahwasanya, Khalifah Usman bin Affan ketika diceritakan tentang neraka beliau tidak menangis. Begitu pun ketika diceritakan tentang kiamat. Namun tatkala digambarkan kepadanya tentang alam kubur, beliau malah menangis tersedu-sedu.

Ketika hal itu ditanyakan kepadanya, beliau menjawab, “Seumpama nanti aku berada di neraka, aku masih bersama orang-orang banyak. Begitu pula ketika nanti aku di hari kiamat, aku bersama-sama umat manusia yang pasti juga banyak.
Tetapi ketika aku nanti berada di dalam kubur, aku sendirian. Tak seorang pun yang bersamaku di sana. Sedangkan kunci kubur ada pada malaikat Izrail, dan dia akan mumbukanya nanti di hari kiamat."

Lantas beliau berpesan, “Paling baiknya manusia adalah yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, ridha pada Tuhannya sebelum bertemu dengan-Nya, dan merasakan kuburannya sebelum dia memasukinya.:" (Disarikan dari kitab Ushfuriyah.)